Επωνυμία: BODYSIGN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Εταιρικό Κεφάλαιο: 5.000,00
Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση εταίρου: Καρυωτάκης Γεώργιος, Λ.Δημοκρατίας
Κατηγορία εισφορών: Μετρητά
Διαχειριστής: Καρυωτάκης Γεώργιος
Δραστηριότητα: ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΦΜ: 800747411
ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τηλέφωνο: 2810241635
Διεύθυνση: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ